Od doby k dobe, od systému k systému: čo na to ekonomický sprievodca štátu?

Áno, zrejme každý mladý Slovák pohybujúci sa v ruchu aktuálnej doby, sa neraz dostal do úzkeho kontaktu s výčitkami starších generácií, ktoré boli prudko namierené proti aktuálnemu ekonomickému dianiu. Naši starí rodičia si svoje postrehy, adresované na postupný nárast cien v obchodoch a podnikoch, z času na čas nedokážu uchovať sami pre seba. Absolútne prirodzené! Porovnávanie dvoch odlišných zriadení, v ktorých boli a stále  sú povinní fungovať, je neoddeliteľnou súčasťou ich pozorovacích metód. Mnohí z nich sa s ľahkosťou prispôsobujú závažným zmenám existencie v štáte, no sú i takí, ktorí svojou zaťatosťou a skúmavičnosťou odmietajú prijať nový pól okolností.

finance

Totalitná spoločnosť a kapitalistický štát: ekonomická transformácia je nevyhnutnosťou.
Keďže generácia našich dedkov a babičiek prežila väčšiu polovicu svojho života v spoločnosti, ktorá sa riadila heslom „každý podľa jeho možností, každému podľa jeho zásluh“, je nanajvýš pochopiteľné, že porevolučný model fungovania štátu mohol spočiatku pôsobiť ako vstup do nepoznaného kraju. 

obchody

Ekonomika v totalitnom štáte sa označuje ako nedostatková a prebytková: tam, kde ľud pociťuje potrebu kúpiť si džínsy, celý výber tvoria dva kusy, a naopak, v momente, keď sú pulty zásobované kvantitou identického tovaru, populácia práve tento typ nepotrebuje. Inak povedané, totalitný model nenarába s potrebou, neodhaduje, do ktorej strany sa hýbe trh a najmä neskúma aktuálny dopyt. Banány sú počas niektorých mesiacov roka utópiou, značkové oblečenie a farebné televízory božským snom.

Na druhej strane sa však staviame pred hŕstku istôt, ktoré nám spoločnosť garantuje: lacný byt v dvadsiatom roku života, ktorý zrejme stojí na počiatku rozvoja osobného života mladej bytosti alebo umelo eliminovaná nezamestnanosť, ktorá  predchádza prirodzenému strachu o finančný boj.
V skratke povedané, fenomény, s ktorými sa naši dedkovci stretávali počas úrodnej periódy ich života sa stali nepoznanými, a na druhej strane, do popredia prekvitli tie, o ktorých sa zrejme v ich okolí dovtedy nechyrovalo.

Dnes je trhový prebytok a nedostatok nahradený efektívnosťou, namiesto rovnomerného spolužitia občanov sme vystavení ohromnému konkurenčnému boju a to, čo sa kedysi označovalo pojmom štátne dnes nazývame súkromným. Sme tiež svedkami postupného nárastu cien (to znamená, že do obehu sa dostáva viac peňazí, ako je krytých, strácajú svoju hodnotu). Ekonomika sa preto môže javiť nestabilnou a nespoľahlivou.

kalkulačka

Pravdou ostáva, že dnes bežne nemožno kúpiť tri druhy potravín za pár centov, ale práve naopak –  často za ne v obchodoch nechávame obrovskú čiastku svojej výplaty. No vedzme, že v našej spoločnosti taktiež existujú možnosti, ako ušetriť: napríklad pri kúpe oblečenia alebo elektroniky, pri rôznorodosti typov prepravy a cestovania. Inak povedané, naučme sa vyťažiť čo najviac zo života v aktuálnej dobe, pretože každý systém je schopný ponúknuť, ale rovnako i obrať.